Page 1 Page 11 Page: search for: Page 13 Page 16

Kommerzialrat
Anton Reithner
Jednatel
ARDEX Baustoff GmbH,
Loosdorf
Stálá inovace produktů ve smyslu našich zákazníků vede ke krátkým časovým intervalům mezi vývojem produktu a zaváděním na trhu.

Naše přítomnost v mnoha evropských státech, Turecku a Rusku, předpokládá rychlou dostupnost našich vždy aktuálních odbytových médií ve všech zemích, jazycích a abecedách.

Zde je nám velkou pomocí rychlý a flexibilní způsob výroby našich odbytových médií pomocí kmenové oborové databáze a iContent.document.

www.ardex.at
Katalogy tvořící sortiment
Centrální ukládání dat s minimální údržbou a co možná nejrozmanitější použitelnost dat je významný cíl našich systémů a služeb.

S iContent.document vám je k dispozici rozšíření online systému iContent, s nímž můžete úsporně, rychle a především při minimálním riziku chyb vyhotovovat tištěné katalogy sortimentu a mnoho jiných tiskovin ze stávajících databází.

Nemusíte již namáhavě sestavovat v DTP programech stranu za stranou, článek za článkem, svůj katalog.
Místo toho definujete strukturu a vzhled svého katalogu a požadované obsahy z databází a jejich umístění.

Ve spojení se systémem zbožního hospodářství odvodí iContent.document z těchto definic celý dokument a dá vám jej k dispozici hotový v různých formátech.
flexibilně vytištěný a multimediálně uspořádaný
Obdržíte hotové soubory v konečné úpravě před tiskem, které až do bezprostředního okamžiku před vydáním tiskem můžete ještě globálně změnit, aniž byste vynaložili velké úsilí.

Nové barevné schéma? Nově zkalkulované ceny na 500 stranách? Změněná struktura rabatových skupin? Nebo jednoduše na straně 359 vložit ještě jednu stranu?

Požadavky úpravy, které by při ručním zpracování prodloužili projekt o dny, lze provést bez problémů v iContent.document až do bezprostředního okamžiku před vydáním tiskem.

Hotová data lze přímo tisknout. Ale i v mnoha jiných formátech používat pro různé úlohy:

- PDF-soubory
- HTML pro váš online systém
- integrace do vašeho systému eCommerce
- katalogy k listování ve Flash systémech
- inDesign(R) pro další zpracování
- a mnoho dalšího
vyrobené pomocí iContent.document...také prospekt ve vaší ruce!
někteří z našich partnerů: