Page 1 Page 7 Page: search for: Page 9 Page 16


Christian Fischer
Jednatel
hagebau
Komunikace se zákazníky a společníky vyžaduje nástroj přiměřený tomuto objemu.

S inndata iContent spojujeme s minimálními nároky na zpracování naše rakouské a německé informační databáze, otevřenou průmyslovou databázi a naše domácí marketingové nástroje do rozsáhlé nabídky informací.

Současně integrovaný multimediální koncept dovoluje propojení se všemi odbytovými médii a využití našich obsahů podniky společníků hagebau.

https://at.hagebau.com
více než webová stránka - základ vaší péče o zákazníky nad rámec
jednotlivých médií

Moderní péče o zákazníky a marketingová opatření předpokládají všeobecný mediální koncept o různých typech médií.

Koncept produktové rodiny inndata iContent proto nabízí — v souladu s vašimi požadavky — možnost vyhotovovat veškeré myslitelné formy médií z jedné a téže databáze.

Nejrychlejší cesta k zákazníkovi je dnes jistě webová stránka vašeho podniku, ale péče o zákazníka se webovou stránkou nemůže vyčerpat.

Databáze vhodná pro multimédia
Koncept iContent CMS proto má multimediální použití.

iContent CMS důsledně odděluje
uspořádání, funkci a databázi.

Díky tomu lze tytéž obsahy znovu vícenásobně použít v rozdílném uspořádání na různých místech vašeho projektu.

Změny celkového uspořádání vašeho projektu lze rychle provést.
Kromě toho se může databáze skládat z různých zdrojů, lokálních nebo vzdálených systémů.
icontent CMS- systém v obchodu s automobily
někteří z našich partnerů: