Page 1 Page 2 Page: search for: Page 4 Page 16
Všechny informace pro stavbu
Informace v evropském stavebním informačním systému jsou cennou pomocí při denní práci pro plánovače a realizační pracovníky.

Rychlý a jednoduchý informační přístup k rozsáhlým databázím produktů zjednodušuje práci a šetří vám nepohodlné tištěné katalogy stavebnin.
Vyhledávejte v mateřské řeči
Vyhledávání stavebnin a jiných informací je možné ve vašem národním jazyce. Jednoduše se systému zeptejte — ve svém mateřském jazyce!

Ostatně tak v případě potřeby najdete i produkty nabízené v jiných zemích!
euroBAU mezinárodně
Informace dostupné v posledních letech pouze v německém jazyce na www.euroBAU.com byly z důvodu silné poptávky zpřístupněny i v dalších sedmi evropských jazycích.

Vedle standardní klasifikace stavebnin byly odborníky přeloženy do příslušné mateřštiny i části databáze stavebnin, abychom mohli zaručit správné výsledky.

Pomocí mezinárodních platforem je nyní pro evropské firmy možné jednoduše a nekomplikovaně otevřít se vlastním a sousedním trhům.

Více než 3 mil. přístupů měsíčně od více než sta tisíce uživatelů na desetitisících produktových stránkách a další informace činí z euroBAU.com jednu z vedoucích evropských stavebních platforem.
www.euroStavebnictvi.cz
Vaše informační platforma
Jak na DVD tak i na Internetu najdete ve vysoce aktuální podobě

- desetitisíce stránek informací o stavebninách
- Seznam plánovačů a řemeslníků
- vesměs vícejazyčná
- klasifikace stavebnin
- Seznamy prací v textové podobě
- seznam rakouských
- stavebních norem
- virtuální veletrh stavebního software
- detaily v CAD
- Odborné informace a odborná knihovna
- aktuální novinky ze stavebního oboru
- Stavební právo
- rakouská klasifikace stavebnin
Stavební právo a normy
Zde najdete všechny významné právní normy pro stavebnictví v Rakousku a spolkových zemích v plném znění.
Seznam přibl. 5 000 relevantních rakouských a mnoha již platných evropských norem doplní váš informační zdroj.

Databáze je průběžně aktualizována a přepracovávána za spolupráce s expertem v oblasti stavebního práva a s rakouským institutem normování.

Seřazeny dle spolkové země, zákona, odstavce a paragrafu jsou vám k dispozici četné texty zákonů na téma stavba.