Page 1 Page 14 Page: search for: Page 16 Page 16
elektronická výměna
dat dokladů a EDIFACT
Inndata interchange Vám umožňuje vyřízení elektronických účtu a objednávek z Vašeho hospodářského systému bez větších nákladů.

Přitom nehraje téměr žádnou roli, který hospodářský systém používáte, protože Interchange je kompatibilní s každým běžným softvérem.

Všechny bežné softvérové systémy mohou objednávky a úcty jakožto soubory exportovat nebo ze souboru importovat. Inndata interchange je specielně určen na to, aby nejen rozuměl, ale také sám dokázal vytvořit jakýkoliv formát Vašeho systému. Tímto je zajištěno, že inndata interchange bez problému spolupracuje nejen s Vaším softvérovým systémem, ale i se systémy Vašich obchodních partnerů.
Bezproblémově v síti
Použití inndata interchange jako rešení k výměne dat dokladu s všemi Vašimi partnery neklade žádné velké požadavky na Vaše oddělení pro výpočetní techniku.

Inndata interchange beží na jakémkoli počítači ve Vaší síti a nepotřebuje žádné bezpečnostní nastavení nebo úpravy Vaší struktury sítě.

Komunikace probíhá zakódovanně přes Port 80, který používáte také pro přístup na world wide web.

Na přání můžete instalovat inndata interchange také do tzv. “DMZ” Vašeho firewall systému a také používání ADSL nebo volícího modemu neomezuje výkonnost inndata interchange.
inndata interchange: Podporuje všechny standardy
Inndata interchange Vám umožnuje automatizovanou výměnu jakýchkoliv typů dokladů Vašeho výpočetního systému s každým z Vašich obchodních partnerů.

K tomu muže být inndata interchange integrován do jakékoliv struktůry výpočetní techniky, spolupracuje ale zároveň také bezproblémově s ostatními komunikačními standardy, jako je AS2.

Inndata interchange podporuje například následující standardy:

- XLM
- BMECat
- CSV
- EDIFACT, PRICAT
- DATANORM
- OpenTRANS, AS2
a mnono ostatních.
Po instalaci a nastavení inndata interchange se vlastne už nemusíte o tento program starat.

Interchange v pozadí obyčejne provádí odchozí a příchozí doklady a protokoluje průběhy.

Zákroky operátora jsou zapotřebí jen tehdy, když chcete nového obchodního partnera pomocí interchange rovněž zásobit elektronickými doklady.

I v tomto případě se drží náročnost v mezích. Vy definujete typy dokladů, které mají být doručené a ty od Vašeho výpočetního systému pro tohoto partnera očekávané místa uložení, a už může začít komunikace.
Interchange - elektronické vyfakturování a obědnávání