Page 1 Page 6 Page: search for: Page 8 Page 16
neutrální kmen artiklů stavebnin
Jako doplněk ke klasifikaci stavebnin je nyní k dispozici i odvozený, z hlediska výrobce neutrální kmen artiklů stavebnin.
Kmen artiklů eurobau je vhodný pro všechny živnosti, vztahující se ke stavebnictví, a pro různá použití:

- zadávání zakázek
- kalkulace
- příprava práce
- pro vyhotovování hromadných výtahů
- režijní nabídky
- správa skladu
- zúčtování
snadno zapamatovat, rychle vypsat na klávesnici
při vývoji kmene artiklů euroBAU jsme kladli velkou váhu na to, abychom umožnili rychlé a bezchybné zadávání.

Čísla artiklů proto následují v číselné logice klasifikace freeClass, jsou sledem číslic pouze s 8 místy a proto je lze snadno napsat na klávesnici.

Současně si lze nejdůležitější čísla snadno zapamatovat z důvodu logického uspořádání a díky struktuře zbožové skupiny dle freeClass, uvedené u čísla.

Plná integrace dat od dodavatelů
Jak stavební průmysl tak obchod se stavebninami pracují dnes již s klasifikovanými reálnými artikly dle freeClass.

To umožňuje budoucí bezpečnou údržbu vašeho neutrálního artiklového kmene stavebnin.
euroBAU- kmen artiklů ve vašich softwarových systémech
Samozřejmě můžete kmen artiklů euroBAU používat jako hlavní systém ve svém softwarovém systému, s dodatečně uloženými artikly od výrobce a kondicemi od dodavatelů.

Současně je ale možné i doplňkové použití v již existujícím prostředí.

Osmimístné číslo artiklu euroBAU lze v obvyklých polích k dispozici pro alternativní čísla bez závad používat.

Také v některých softwarových systémech, jako např. AUER Bausoftware (R), existující pole pro starší čísla ÖBSL lze bez problémů používat.

Vyhledávání dodavatelů v obchodu se stavebninami je, jak je všeobecně známo, v důsledku přepravních nákladů, zákonných ustanovení a logistických požadavků, velmi složité.

S běžnými webovými vyhledávači jako Google nebo Yahoo zde mnoho nedokážeme.

Ve spolupráci profesury pro EBusiness na Universität der Bundeswehr s firmou Inndata vzniká nyní pro obor stavebnictví světově první prototyp pro používání Web of Data pro zásobovací procesy.
individuální provozní doplňky
Pro individuální provozní rozšíření jsou na každém místě neutrálního artiklového kmene určeny vlastní okruhy čísel dílů.

Tak můžete sáhnout do trvale aktuálního a udržovatelného artiklového kmene a současně optimálně modelovat interní procesy.
Partner výzkumu
Rozsáhlá činnost našeho podniku v oblasti výzkumu a vývoje by nebyla možná bez cenného partnerství s následujícími institucemi:
Semantic "Web of Data"
Spolupráce na výzkumu s Universität der deutschen BW München


Univ.-Prof. Dr.
Martin Hepp,
e-Business web science research group, Universität der Bundeswehr, München
Nejprve byla klasifikace stavebních hmot převedena do odpovídajícího webového slovníku.
V dalším kroku byly vyvinuty systémy pro vytváření sémantických produktových dat a oborový sémantický vyhledávač.
http://semantic.eurobau.com