Page 1 Page 1 Page: search for: Page 3 Page 16
Baumeister
Ing. Otto Handle
jednající společník
inndata Datentechnik GmbH
Odbyt je poskytování služeb. Očekávání zákazníků se již neomezují na vysoce kvalitní výrobky za co nejlepší cenu.

Zejména plánovači, odbytoví partneři vašich produktů a zpracovávající živnostenské podniky si přejí co nejlepší podporu.

Podpora při používání pomocí podrobných odborných informací a poskytování prodejních informací o sortimentu ze strany obchodníků jsou odkázány na vysoce aktuální, kompletní údaje o produktu a artiklu.

Plošné poskytování potřebných informací a jejich nákladově efektivní propojení s cennými odbytovými nástroji ve všech mediálních oblastech lze díky službám našeho výpočetního střediska výrazně zjednodušit.

Dovolujeme si zde představit vám naši nabídku služeb a velmi by nás potěšila příležitost k osobnímu poskytnutí informací.
odbytová informační platforma — centrální vedení dat všech partnerů
Náš team a obě výpočetní střediska společnosti inndata Datentechnik GmbH mají prvořadý cíl:

Co nejlépe doplňovat vaše odbytové úkoly a podporovat vás všemi formami multimediálního zpracování a poskytování dat v rámci odbytového procesu.

Na následujících stránkách vám představujeme rozsáhlou paletu služeb, které vám umožní využít významné úspory nákladů ve všech fázích odbytu.
Bezpečnost dat a efektivita
Vaše data jsou nákladná. Ztráty dat by byly drahé, zneužití možná spojeno s významnou újmou pro váš podnik.

inndata činí každoročně vysoké investice, abychom vaše cenné informace uchránili před zneužitím, neoprávněným přístupem, chybami a ztrátou.

Vedle samozřejmých bezpečnostních opatření jako systémy RAID, protipožární a klimatická zařízení, projektujeme všechny aktivní a bezpečnostní systémy až po nejmenší switche a kabely redundantní a na jiném místě udržujeme dostatečnou kapacitu pro rychlé obnovení provozu vašich služeb v případě živelných pohrom.

Vysoce kvalitní systémy serverů od společnosti IBM a spolupráce s kompetentními partnery doplňují váš bezpečnostní balíček.
Základem všech služeb je otevřená oborová databáze, centrální databáze výrobků a artiklů stavebního průmyslu v Rakousku a středoevropských sousedních zemích.

Centrální vedení dat usnadňuje veškeré další procesy, jak při zhotovování a průběžné péči o odbytová média, tak při vnitropodnikových procesech našich smluvních partnerů.

Změna informace o produktu nebo popisu u zboží na centrálním místě se automaticky promítne do všech napojených systémů.

Díky tomu jsou maximálně vyloučena zastaralá data nebo datové chyby v jejich použití.
rozsáhlá nabídka médií
Naše služby vás podporují při přípravě libovolného typu médií pro vaše partnery a zákazníky.

Od tištěných katalogů přes CD, DVD, internetové stránky, online objednávací systémy a údržbu kmenových artiklů až po elektronický přenos objednávek a faktur přímo od vás do zákaznického nebo dodavatelského systému.

Na přání obdržíte vše z jedné ruky. V každém požadovaném jazyce.
celoevropské webové stránky eurobau.com
Partnerská sdružení: